“Best practices” in Borussia Dortmund

Op maandag 17 januari 2020 was een delegatie van het Benelux Parlement op werkbezoek bij voetbalclub Borussia Dortmund. In het kader van de voorbereiding van het themadebat over voetbalveiligheid en racisme in het voetbal van de plenaire zitting van 13 en 14 maart 2020 wordt er gekeken naar “best practices”. In dat kader was er ook al een delegatie op werkbezoek bij voetbalclub LOSC Lille op 14 februari 2020.

De delegatie kreeg een uitgebreide presentatie door de heer Kai Ruben, security manager, over de veiligheidsaspecten op de matchdagen. De voetbalclub is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadium, buiten is de politie verantwoordelijk. De club zet in op een duidelijke procedure voor en tijdens de match en pleegt veel overleg met de verschillende stakeholders. Bij internationale matchen blijkt wel dat er vooral sprake is van overleg op het vlak van de N.I.F.P (National football Information Points) en minder tussen de clubs zelf.

De heer Björn Hegemann, verantwoordelijke voor de relaties met de fans, gaf een presentatie over de “Fan scene” van Borussia Dortmund, gevolgd door uitleg over de manier waarop de club de relatie met zijn fans aanpakt. Bij Borussia Dortmund wordt heel veel ingezet op de relatie met de fans. De club kan rekenen op een zeer grote nationale en internationale aanhang.

De heer Hegemann wees op de bestaande classificatie van fans door de politie en merkte op dat er voorzichtig met dit soort labels moet worden omgegaan. Hij legde eveneens uit dat de term hooliganisme heel vaak verkeerd gebruikt wordt en vaak wordt geassocieerd met geweld in het stadion terwijl dit niet klopt, de hooligans bevinden zich meestal buiten het stadion.

De club werkt samen met de fanclubs om racisme tegen te gaan en er werden al verschillende projecten opgezet in het kader van antisemitisme.

Borussia Dortmund draagt de dialoog tussen de fans en de club hoog in het vaandel en meent dat dit één van de pijlers is van de strijd tegen geweld en racisme in het voetbal.

Het bezoek vond plaats de dag voor de Champions League-match tegen Paris Saint-Germain en zo kon de delegatie tijdens het stadionbezoek met eigen ogen de voorbereidingen voor een internationale match aanschouwen.