6 Commissies hebben vergaderd op 7 februari 2020

Verschillende commissies van het Beneluxparlement zijn samengekomen op 7 februari 2020.

In de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport werd de problematiek van de frauduleuze uitzendkantoren opnieuw besproken en werd er eveneens beslist om het thema studentenmobiliteit te bekijken.

In de Commissie Buitenlandse Zaken vond een  interessante hoorzitting plaats met de heer Stefaan De Rynck, senior raadgever van Michel Barnier, EU hoofdonderhandelaar voor Brexit,  over de gevolgen van de Brexit voor de Beneluxlanden.

De  Contactgroepen Noordrijn-Westfalen en Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de Commissie Justitie en Veiligheid hebben tijdens een gemeenschappelijke vergadering verder gewerkt aan de voorbereiding van het themadebat voor de plenaire vergadering van maart. Het thema veiligheid en racisme in het voetbal werd uitgediept aan de hand van twee uiteenzettingen. De heer Jacco Sterkenburg, Erasmus Universiteit Rotterdam, belichtte zijn onderzoek over racisme in het voetbal. Mevrouw An De Kock, corporate Social Responsibility coordinator van de Royal Belgian Football Association, besprak de aanpak van geweld en discriminatie in het voetbal.

De Commissie Grensoverschrijdende samenwerking maakte een stand van zaken op van  het dossier van de Einstein-telescoop en van het thema “ digitale Benelux”.

In de Commissie Financiën en Mobiliteit tenslotte werden rapporteurs aangeduid voor toekomstige werkzaamheden.