Plenaire zitting 6 en 7 december 2019

Op 6 en 7 december 2019 vond in Luxemburg de plenaire zitting plaats van het Benelux Parlement.

Programma Digitale voorloper in Europa

Centraal thema van deze zitting was de Benelux als digitale voorloper in Europa. Verschillende experten kregen het woord om de uitdagingen en toekomstperspectieven van de verdere digitalisering van onze maatschappij te belichten. De visie van de Europese Unie, het Comité van de Regio’s en de Benelux-Unie werd aangevuld met concrete ervaringen en vragen uit de privésector. Het thema artificiële intelligentie kwam eveneens aan bod.

In het daaropvolgend politiek debat ging er veel aandacht naar de ethische vragen die de verdere digitalisering oproept, maar werd er ook door verschillende leden opgeroepen om het momentum niet te missen en te zorgen voor de nodige investeringen. Binnen de Benelux kan over de grenzen heen worden samengewerkt op zeer concrete dossiers. De overheid heeft een belangrijke rol te spelen.

De aanbeveling over de Benelux als digitale voorloper in Europa werd voorbereid in de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking en werd door de plenaire zitting aangenomen. (Aanbeveling nr. 909)

Mensenhandel

Daarnaast werd tijdens deze plenaire zitting ook de aanbeveling betreffende de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld aangenomen, die werd voorbereid door de Commissie Justitie en Veiligheid. (Aanbeveling nr. 908).

Andere punten

Er werd afscheid genomen van de uittredende leden en het jaarprogramma 2020 van de verschillende commissies werd besproken.

De volgende plenaire vergadering van het Benelux Parlement zal doorgaan in maart 2020.