Resultaten tonen aan dat Benelux nog steeds duidelijke meerwaarde heeft voor Nederland

Stef Blok (VVD) is de nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse zaken. In een brief aan de Tweede Kamer blikte hij tevreden terug op het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie in 2017. “Op Nederlands initiatief is in Benelux-verband ingezet op de aanpak van grensoverschrijdende zorgfraude. Stef Blok wil de focus leggen op een betere informatie-uitwisseling over gesanctioneerde zorgverleners, het tegengaan van misbruik met de Europese Ziekteverzekeringskaart en fraude tegengaan in grensoverschrijdende financiële stromen. “Het kabinet kijkt terug op een geslaagde Benelux Top en een succesvol voorzitterschap. De bereikte resultaten tonen aan dat de Benelux, die in 2018 haar 60ste verjaardag viert, nog steeds een duidelijke meerwaarde heeft voor Nederland.”