Benelux inspireert Eurocommissaris Thyssen voor grensoverschrijdende fraudebestrijding

Eurocommissaris Marianne Thyssen liet zich inspireren door de Benelux en de politiedienst Europol voor haar plan om een Europees arbeidsinspectie-agentschap op te zetten. Het moet gezamenlijke arbeidsinspecties faciliteren, niet deze overnemen van de lidstaten. “Niet met 87 leden, waarbij elke lidstaat de sociale partners en de overheid afvaardigt, maar met de sociale partners op Europees niveau. Een beperkt forum waar men snel met elkaar in contact komt.” Voor de transportsector, die “van nature zeer mobiel is, komt er een aparte regeling voor cabotage, transit en internationaal transport”. De Eurocommissaris werd gehoord op de commissiedag van het Benelux-parlement op 20 april 2018.