Auteur: Steven De Tant

Op 12 januari 2024 organiseerde het Benelux parlement de eerste commissiedag van het jaar 2024. De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft in het kader van de werkzaamheden over  “De spoorwegagenda van de Benelux” volgende sprekers uitgneodig voor een uiteenzetting: – …

Spoorwegagenda, personen met een handicap, toekomst van de landbouw en EU-handelsbeleid Read More »

Op 15 december 2023 organiseerde het Benelux parlement de laatste commissiedag van 2023. De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie hielden een hoorzitting in het kader van de werkzaamheden rond “de toekomst van de …

Toekomst van de landbouw, fietsbeleid en personen met een handicap Read More »

De Interregionale Parlementaire Raad (IPC) van de “Grande Région” kwam op 8 december 2023 in Trier bijeen voor zijn 70e plenaire vergadering. Een van de hoofdthema’s van de plenaire vergadering was de versterking van de samenwerking van de ICP met …

70e zitting van de Interregionale Parlementaire Raad van de “Grande Région”. Read More »

Op 1 en 2 december 2023 heeft het Benelux parlement een plenaire zitting georganiseerd in Middelburg (NL). Het centrale thema van deze zitting was de migratiestromen in de Benelux. Diverse experten kwamen aan het woord om de problematiek vanuit verschillende …

Plenaire zitting Middelburg Read More »

In de marge van de plenaire zitting van het Benelux parlement op 1 en 2 december 2023 ondertekenden de vertegenwoordigers van de Baltische Assemblee en het Benelux Parlement een gezamenlijke verklaring over de prioriteiten van de samenwerking tussen beide assemblees …

Prioriteiten samenwerking met Baltische Assemblee Read More »

Op 29 november 2023 organiseerde minister-president Rutte zijn collega’s minister-president Frieden van Luxemburg en Eerste Minister De Croo van België voor de Benelux Top. Minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen sloot later ook aan bij de bijeenkomst. De premiers …

Benelux Top in Rotterdam Read More »

Op 1 en 2 december 2023 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Middelburg. Op de agenda staan twee thematische debatten: migratiestromen in de Benelux-landen en (juridische) grensbelemmeringen in de grensregio. Programma… Het eerste themadebat over migratiestromen …

Plenaire zitting van 1 en 2 december 2023 Read More »

Op 27 november 2023 kwamen de verschillende commissies van het Benelux parlement samen voor een informele presentatie van de hoofdlijnen van het conceptjaarplan 2024 van de Benelux Unie. Het jaarplan is traditioneel opgebouwd rond de vier grote pijlers waarin de …

Informele voorstelling Jaarplan 2024 Read More »

Op 23 en 24 november 2023 kwamen de vertegenwoordigers en voorzitters van de Baltische parlementen en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten bijeen in Tallinn voor de 42e zitting van de Baltische Assemblee en de Baltische Raad. …

42e zitting van de Baltische Assemblee Read More »

Op 23 en 24 november 2023 werd de 42e zitting van de Baltische Assemblee georganiseerd in Talinn. In de marge van deze vergadering werden tijdens een ceremonie in de Concertzaal van de Estse Academie voor Muziek en Theater de prijzen …

Medaille van Baltische Assemblee voor secretaris-generaal Benelux parlement, Christine Bogaert Read More »