Auteur: Steven De Tant

Hoogtepunten van het Nederlands voorzitterschap 2017-2018

Hoogtepunten van het Nederlands voorzitterschap 2017-2018: Klik hier!

Plenaire vergadering

Op vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019 is de volgende plenaire vergadering.  Klik hier om het programma te raadplegen…

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Op vrijdag 22 maart 2019 wordt vanaf 14u30 een themadebat gehouden over het juridische kader van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Onder meer de Luxemburgse ombudspersoon Claudia Monti zal de meest voorkomende klachten van de grensarbeider oplijsten. Vanaf 2020 wordt het openbaar

Arbeidsmobiliteit

Als onderzoeker arbeidsrecht en sociaal beleid aan de universiteit in Tilburg deelde dr. Jan Cremers in de commissievergadering van 1 maart 2019 zijn inzichten over de arbeidsmobiliteit in de Benelux. Hij legde de vinger op schijnconstructies, misleidend bankroet, de handel

Press book 30.06.2018 – 11.02.2019

Klik hier om het press book te downloaden

Geweld tegen vrouwen

Isabelle Schroeder van het Luxemburgse departement voor de Gelijkheid van kansen overliep op de commissiedag van 8 februari 2019 de juridische stand van zaken in haar land. Met de zin “Je kan het geweld tegen vrouwen pas aanpakken, wanneer je

Nieuwsbrief over het voorbije parlementaire jaar

De nieuwsbrief over het voorbije parlementaire jaar is er: Klik hier!

Jaarprogramma’s 2019

De jaarprogramma’s 2019 van de commissies staan online: Klik hier!

Beste wensen!

Wij wensen u een fantastisch 2019!

Debat met parlementsleden uit EU tijdens Klimaatconferentie in Katowice

De leden van de parlementen uit de Benelux organiseren een debat met hun collega’s uit de Europese Unie tijdens de klimaatconferentie in Katowice. Het debat wordt ingeleid door: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), voorzitter van de commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en

Top