Auteur: Steven De Tant

De Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs al enkele jaren automatisch. Na jarenlang aandringen van het Benelux Parlement, dat hieromtrent verschillende aanbevelingen formuleerde, heeft het Comité van Ministers van de Benelux Unie op 18 mei 2015 een Beschikking aangenomen betreffende …

Automatische erkenning diploma’s hoger onderwijs : akkoord met Baltische Staten Read More »

Op 4 juni 2021 kwamen verschillende commissies van het Benelux Parlement samen. De Commissie Economie, Landbouw en Energie heeft de laatste hand gelegd aan haar aanbeveling over duurzame landbouw in de Benelux. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd tijdens de plenaire …

Duurzame landbouw, nachttreinen en de toekomst van Europa Read More »

Op 28 mei kwamen weer verschillende commissies van het Benelux parlement samen. De commissie sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport nodigde de heer Prof. Dr. Marc Noppen ( CEO Universitair Ziekenhuis Brussel )en de heer Henri Lewalle (Coopération Transfrontalière en …

Vaccinatie, fake news en nachttreinen Read More »

Op 21 mei 2021 werd door de Baltische Assemblee de trilaterale conferentie georganiseerd over defensiesamenwerking en cyberveiligheid. De Baltische Staten bestrijken een groter territorium en hebben een kleinere bevolking dan de Benelux, zodat ze wel aangewezen zijn op sterke militaire …

Beneluxparlement neemt deel aan trilaterale conferentie over defensiesamenwerking en cyberveiligheid Read More »

Tijdens de commissiedag van 17 mei 2021 vergaderde de commissie Economie, Landbouw en Energie over haar ontwerp van aanbeveling betreffende duurzame landbouw in de Benelux. De commissie Buitenlandse zaken had Pascal Arimont, Europees parlementslid (B), uitgenodigd om uitleg te geven …

Biolandbouw en Brexit adjustment reserve Read More »

Op 30 april 2021 was mevrouw Sophie WILMÈS, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie te gast bij het Bureau van het Benelux parlement. Er …

Gedachtewisseling met mevrouw Sophie Wilmès Read More »

Op 30 april 2021 organiseerde het Benelux parlement opnieuw een commissiedag. De commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft zijn prioriteiten voor de komende maanden vastgelegd. In mei zal de commissie, in navolging van haar recente aanbeveling …

Vaccinatie, CO2-belasting en handelsrelaties Read More »

De commissiedag van 23 april 2021 werd gewijd aan de voorbereiding van het themadebat van de plenaire vergadering van juni 2021. Daarom werd een vergadering van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & …

De Benelux richting klimaatneutraliteit Read More »

Op 2 april 2021 hield het Benelux parlement een commissiedag in de Belgische Senaat. In de commissie Economie, Landbouw en Energie werd gewerkt over het thema duurzame landbouw in de Benelux. Het voorstel van aanbeveling over dit onderwerp wordt tijdens …

Landbouw, artificiële intelligentie en handelsrelaties Read More »

Op  vrijdag 19 maart 2021 heeft het Benelux parlement een plenaire zitting gehouden in de Belgische Senaat. Leden konden zowel fysiek, als via videoconferentie deelnemen. Programma De voormiddag werd gewijd aan het bespreken van de recente commissiewerkzaamheden via tussentijdse verslagen …

Plenaire zitting 19 maart 2021: internationale samenwerking tegen COVID-19 Read More »