Auteur: Steven De Tant

De heren Christophe Colette (Universiteit Luik), Martijn Rumpen (Provincie Limburg) en professor Frank Linde (NIKHEF – Nationaal Instituut voor subatomaire fysica) gaven op vrijdag 6 maart 2020 een presentatie over de Einstein Telescoop. Meer informatie is tevens te vinden op …

Einstein Telescoop in de Benelux Read More »

Op vrijdag 6 maart 2020 kwam de Commissie voor sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport samen voor een gedachtewisseling rond studentenmobiliteit in de Benelux. De heer Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, gaf zijn visie op de …

Studentenmobiliteit in de Benelux Read More »

Wegens de overal in Europa oprukkende COVID19-epidemie heeft het Bureau van de Luxemburgse Chambre des Députés beslist dat alle vergaderingen in de Chambre des Députés worden afgelast. De plenaire vergadering van 13 en 14 maart 2020 zal dus niet plaatsvinden. …

Afgelasting van de plenaire vergadering van 13 en 14 maart 2020 Read More »

Op 2 maart 2020 vond een informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van het Benelux Parlement en van de Nordic Council. Het doel van deze ontmoeting was het bespreken van de jaarprogramma’s 2020 van beide organisaties en na te gaan voor …

2 maart 2020: Overleg met Nordic Council Read More »

Op 25 februari 2020 trapte Nederlands Buitenlandminister Stef Blok het Nederlands Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie af in Brussel. Dit gebeurde in aanwezigheid van de ondervoorzitters van het Benelux Parlement, mevrouw Patricia Creutz-Vilvoye en de …

Voorstelling van het Nederlands voorzitterschap van Benelux voor 2020 Read More »

Op maandag 17 januari 2020 was een delegatie van het Benelux Parlement op werkbezoek bij voetbalclub Borussia Dortmund. In het kader van de voorbereiding van het themadebat over voetbalveiligheid en racisme in het voetbal van de plenaire zitting van 13 …

“Best practices” in Borussia Dortmund Read More »

Op vrijdag 14 februari 2020 bracht een delegatie van de Benelux Assemblee een werkbezoek aan de voetbalclub Lille OSC. Leden van de delegatie hadden een diepgaande gedachtewisseling met de clubverantwoordelijken inzake beveiliging en de strijd tegen hooliganisme. Ook een vertegenwoordiger …

Benelux Assemblee onderzoekt het beleid inzake veiligheid van Lille OSC. Read More »

De Commissie Justitie en Veiligheid brengt samen met de Contactgroepen Nordrhein-Westphalen en Eurométropole Lille-Kortrijk-Doornik een werkbezoek aan twee belangrijke voetbalsteden in de regio. Deze bezoeken vinden plaats In het kader van de voorbereidingen voor het themadebat van 13-14 maart tijdens …

De Benelux Assemblee start met de voorbereidingen voor een debat rond voetbalveiligheid en de aanpak van racisme in het voetbal Read More »

Verschillende commissies van het Beneluxparlement zijn samengekomen op 7 februari 2020. In de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport werd de problematiek van de frauduleuze uitzendkantoren opnieuw besproken en werd er eveneens beslist om het thema studentenmobiliteit te bekijken. …

6 Commissies hebben vergaderd op 7 februari 2020 Read More »

Op 4 februari 2020 ontving mevrouw Patricia Creutz, ondervoorzitster van het Benelux Parlement, de Duitse ambassadeur in België dhr. Martin Kotthaus. Ze lichtte de werking van het Benelux Parlement en de komende activiteiten toe. Daarnaast werd het toekomstige bezoek van …

Ambassadeur van Duitsland op bezoek Read More »