Auteur: Steven De Tant

Op 22 september 2023 vond er een ontmoeting plaats tussenvertegenwoordigers van het Benelux Parlement en een delegatie uit Taiwan. Tijdens de ontmoeting kwamen volgende thema’s aan bod: de regionale samenwerkingen van het Benelux parlement met de Noordse en Baltische assemblees …

Ontmoeting met delegatie uit Taiwan Read More »

Op 22 september 2023 hervatte het Benelux parlement haar werkzaamheden na de zomervakantie. De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie hebben de laatste hand gelegd aan het programma van de conferentie ‘Klimaatadaptatie – innovatieve …

Klimaatadaptatie, landbouw, cyber- en drugscriminaliteit Read More »

Op 30 juni 2023 werd opnieuw een commissie dag gehouden in Brussel. De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat en de commissie Economie, Landbouw en Energie kwamen samen om de conferentie ‘Klimaatadaptatie – innovatieve projecten’, van vrijdag 10 november …

Klimaatadaptatie, fietsbeleid en personen met een handicap Read More »

Op 16 en 17 juni 2023 kwam het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Maastricht. Op de agenda stonden twee thematische debatten: maatschappelijk verantwoord ondernemen en grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Het politiek luik van themadebat over maatschappelijk verantwoord ondernemen werd …

Resultaten plenaire zitting van 16 en 17 juni 2023 Read More »

Op 16 en 17 juni 2023 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Maastricht. Op de agenda staan twee thematische debatten: maatschappelijk verantwoord ondernemen en grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Agenda Het politiek luik van themadebat over maatschappelijk verantwoord ondernemen …

Plenaire zitting 16 en 17 juni 2023 Read More »

De commissies van het Benelux parlement zijn tijdens de commissiedag van 2 juni 2023 samengekomen in Brussel. De verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit organiseerden een hoorzitting in het thema ‘Grensoverschrijdend telewerk in de …

Telewerk, maatschappelijk verantwoord ondernemen en migratiestromen Read More »

De Commissies van het Benelux parlement zijn op 12 mei 2023 samengekomen. De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft in het kader van het thema “Cybercriminaliteit – Geweld tegen vrouwen in de digitale wereld” een hoorzitting gehouden met mevrouw Serap …

Geweld tegen vrouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en personen met een handicap Read More »

Het Benelux parlement kwam op 21 april 2023 samen voor een commissiedag in Brussel. De Commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde een hoorzitting rond het thema “Het beleid inzake belastingen op brandstoffen in het licht van de evolutie van het wagenpark”. …

Belastingen op brandstoffen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en migratiestromen Read More »

Op 14 en 15 maart 2023 woonde ondervoorzitster Patricia Creutz de zitting van de Nordic Council bij met als hoofdthema “Nordic energy supply in a time of uncertainty”. In de toespraken van beleidspersonen, het panel van experten, het debat met …

Zitting van de Nordic Coucil “Nordic energy supply in a time of uncertainty” Read More »

Op 17 en 18 maart 2023 heeft het Benelux parlement haar plenaire zitting gehouden in de Eerste Kamer in Den Haag. Klik hier voor het programma… Tijdens de eerste dag van de plenaire zitting werd het themadebat georganiseerd. Het thema …

Hoogtepunten van de plenaire zitting van 17 en 18 maart 2023 Read More »