Klimaataanbevelingen, geweld tegen vrouwen in de digitale wereld en frauduleuze interimkantoren

Op 29 oktober hield het Benelux parlement een goed gevulde commissiedag.

De commissies Buitenlandse zaken en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat kwamen samen over het thema klimaat. De aanbevelingen uit het Benelux Youth Forum 2021 werden voorgesteld en zullen worden opgenomen in een aanbeveling van het Benelux Parlement over klimaat die zal worden voorgelegd tijdens de plenaire vergadering van december 2021.

De Commissie Justitie en Veiligheid ging verder met het thema Geweld tegen vrouwen in de digitale wereld en had daarvoor mevrouw Sara De Vido, associate professor aan de Ca’Foscari Universiteit van Venetië uitgenodigd voor een tussenkomst. Daarnaast werd de laatste hand gelegd aan een aanbeveling over illegale drugsindustrie en georganiseerde misdaad die eveneens zal worden voorgelegd tijdens de plenaire zitting van december 2021.

De Commissie Financiën en Mobiliteit hield een hoorzitting met mevrouw Isabelle De Maegt, vertegenwoordiger van de beroepsvereniging Febetra (B), over het goederenvervoer per vrachtwagen. Volgende thema’s werden besproken:

– de uitbreiding van het systeem van de digitale vrachtbrief (e-CMR) in het goederenvervoer;

– de inzet van lange en zware vrachtwagens (ecocombis) in de Benelux;

– het tekort aan vrachtwagenbestuurders;

– de vervanging van fossiele brandstoffen voor vrachtwagens door vormen van hernieuwbare energie, met name elektriciteit en waterstof.

De commissie Sociale zaken hield een bespreking over grensoverschrijdende mobiliteit en heeft eveneens een aantal experten uitgenodigd voor een tussenkomst over het thema van de frauduleuze uitzendkantoren:

  • De heer Bart Stalpaert, Directeur Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, FOD WASO (B)
  • Mevrouw Daphne  de  Wild,  Beleidsadviseur,  Afdeling  Beleid  in  Communicatie,  CNV Vakcentrale (NL)
  • Mevrouw Ingrid Vanhecke, hoofd van de afdeling Europese Aangelegenheden en mevrouw Margriet Visser, coördinerend beleidsmedewerker, Directie Internationale Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (NL)

De Commissie Economie, Landbouw en Energie besprak de voorbereiding van het thema debat van de plenaire zitting van 10 december 2021 over economisch herstel na de Covid-crisis.