Conferentie desinformatie en fake news

Op 15 oktober 2021 heeft het Benelux parlement een conferentie georganiseerd in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap onder voorzitterschap van mevrouw Patricia Creutz.  De conferentie was gewijd aan het thema desinformatie en fake news.

Tijdens deze conferentie konden de leden een beter zicht krijgen op de problematiek aan de hand van tussenkomsten van verschillende experten. Uit deze verschillende visies hoopt het Benelux parlement ook aanbevelingen te kunnen puren voor de toekomst.

In het eerste deel van de conferentie over de verantwoordelijkheden van de platformen deelden de heer Pancini van Youtube en de heer Zeegers van Facebook mee dat de platformen wel degelijk bewust zijn van het probleem en hun verantwoordelijkheden opnemen. Het is echter heel moeilijk om een duidelijke lijn te trekken tussen fake news en het recht op vrije meningsuiting. Ze zijn vragende partij voor duidelijke wetgeving en regulering op Europees niveau.

De heer Van Bohemen van het Rathenau-insitituut (NL) bevestigde dat de platformen een belangrijke verantwoordelijkheid hebben bij de verdeling van fake news. Hij riep het Benelux parlement op om de verschillende initiatieven rond internationale wetgeving en regulering van heel dichtbij op te volgen.

Wat de klassieke media betreft, legde de heer Bovet uit dat doordat nieuws nu op wereldschaal verdeeld wordt er nood is aan een nieuw systeem van regulering. Journalisten hebben een belangrijke rol te spelen.

De leden van het Benelux parlement kregen eveneens een uiteenzetting over werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Parlementaire Assemblee van de NATO inzake deze materie.

Betreffende de rol van de overheden, gaf de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, mee dat het essentieel is om desinformatie en fake news op een verstandige manier aan te pakken. Het vertrouwen in onze instellingen moet hersteld worden en dat kan enkel door het aangaan van de dialoog. Er is niet één waarheid en de wereld is niet zwart of wit.

Daarnaast werd het belang van mediageletterdheid en het ontwikkelen van kritisch denken nog eens in de verf gezet.

Mevrouw Gwenaëlle Grovonius, rapporteur fake news van het Benelux Parlement, gaf als conclusie van de conferentie mee dat er verschillende interessante pistes werden aangehaald die het Benelux Parlement verder zal onderzoeken: opvolgen van de Digital Services Act van de Europese Commissie, regulatie, samenwerking tussen platformen onderling en met de overheden, opstellen van duidelijke criteria voor de platformen, minder mediaconcentratie, sterkere staatsmedia, aandacht voor de meest kwetsbaren, inzetten op mediageletterdheid en versterken van de synergiën met andere interparlementaire organen zoals o.a. de Raad van Europa, de Nato, de Baltische en de Noordse Assemblees

Het thema desinformatie en fake news wordt een prioritair thema voor het Benelux parlement in 2022.