Ontmoeting met de voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie

Op maandag 9 november heeft een delegatie van het Beneluxparlement de heer Stef Blok, voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, ontmoet. Tijdens deze ontmoeting werd er van gedachten gewisseld over diverse thema’s zoals onder andere de evaluatie van de Benelux-samenwerking door het Clingendael Instituut, de Benelux-samenwerking in het kader van de COVID 19-crisis, Brexit en de Conferentie over de Toekomst van Europa. 

 Wat de COVID 19-crisis betreft, hebben de leden van het Benelux parlement nog eens benadrukt dat de sluiting van de grenzen zoals bij de eerste golf van de pandemie heel moeilijk lag bij de bevolking van de drie landen. De minister heeft verzekerd dat de samenwerking en afstemming veel verbeterd zijn sinds de eerste golf en dat er nu wekelijks overleg is op Beneluxvlak. 

 Brexit blijft zowel voor het Comité van Ministers, als voor het Benelux parlement een belangrijk thema waar elke evolutie op de voet gevolgd wordt. De minister blijft hoopvol en hoopt dat er de komende weken een akkoord zal volgen.