25 september 2020: Commissies Justitie en Buitenlandse Zaken

Op 25 september 2020 hield het Benelux parlement een commissie dag in Brussel. De Commissies Justitie (samen met de contactgroepen Noordrijn Westfalen en Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai) en Buitenlandse zaken kwamen samen.

De Commissie Justitie hield een eerste bespreking van het voorstel van aanbeveling over voetbalveiligheid en racisme. Daarnaast kregen de leden een presentatie van twee experten van het kabinet van de Belgische federale minister Muylle over intrafamiliaal geweld tijdens de COVID 19 crisis. Een significante toename van het aantal hulpoproepen kon worden bevestigd en als gevolg daarvan werd op verschillende vlakken ingezet op versterking van bestaande mechanismen. De experten lanceerden ook al een aantal ideeën voor een verbetering van de Benelux samenwerking op dit vlak. De commissie besprak ook op welke thema’s ze zich in de nabije toekomst zal concentreren en hoe ze haar werkzaamheden zal organiseren. De aandacht zal gaan naar verdere verdieping van het thema intrafamiliaal geweld tijdens de COVID 19 crisis, drugsproblematiek en burgerlijke vrijheden in het licht van de COVID 19 crisis.

Tijdens de vergadering van de Commissie Buitenlandse Zaken heeft de voorzitter het programma van de plenaire zitting van 2 oktober 2020 overlopen en werden er afspraken gemaakt over het verloop van de verschillende onderdelen van deze zitting, meer bepaald wat het agendapunt over de situatie in Wit-Rusland betreft.