2 maart 2020: Overleg met Nordic Council

Op 2 maart 2020 vond een informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van het Benelux Parlement en van de Nordic Council. Het doel van deze ontmoeting was het bespreken van de jaarprogramma’s 2020 van beide organisaties en na te gaan voor welke thema’s een samenwerking mogelijk is.

Het Ijslandse voorzitterschap van de Noordse Raad legt de klemtoon op drie thema’s:

  • Fake News en de rol van regeringen, NGO’s en media
  • Biodiversiteit, mobiliseren van jeugd over dit thema en de bescherming van de oceanen
  • Taalvaardigheid

Daarnaast verdienen ook volgende thema’s de aandacht:

  • Jonge schoolverlaters
  • Erkenning van diploma’s
  • Harmonisatie van wetgeving op het gebied van waterstofenergie
  • Bestrijding van belastingparadijzen en witwassen van geld.

Het Benelux Parlement meent dat voor een aantal thema’s een samenwerking kan worden opgezet en best practices kunnen worden uitgewisseld. Het Benelux Parlement zal zich de volgende maanden concentreren op de thema’s van voetbalveiligheid en racisme in het voetbal (plenaire zitting van maart 2020) en de lage emissie zones en hun sociale impact (plenaire zitting van juni). Vooral voor dit laatste thema zal worden samengewerkt met de Noordse Raad.