Veiligheid en racisme in het voetbal

Op vrijdag 24 januari 2020 organiseerden de contactgroepen Noordrijn-Westfalen en Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de Commissie Justitie en Veiligheid van het Benelux Parlement een gezamenlijke vergadering met het oog op de voorbereiding van het themadebat van de plenaire zitting van maart 2020: voetbalveiligheid en racisme.

De heer Olivier Labarre, directeur van de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken (België), en de heer Guy Theyskens (Federale politie – België) gaven uitgebreid uitleg over het Belgische wettelijk kader, het gevoerde beleid en de al bestaande samenwerking op internationaal vlak. Zo leiden de allianties tussen supportersgroepen uit verschillende landen nu al tot vlotte samenwerking tussen de verschillende politiediensten. De sprekers gaven eveneens aan dat het nieuw Benelux-politieverdrag veel voordelen biedt voor grensoverschrijdend werk, maar dat er ook nog steeds ruimte moet zijn om ook de krachten te bundelen voorbij de grensregio.