De Commissie voor Sociale Zaken benoemt haar prioriteiten voor de komende maanden.

Op vrijdag 10 januari 2020 heeft de Commissie voor Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport haar prioriteiten voor de komende maanden vastgelegd. Er kon een ambitieus en goedgevuld programma worden voorgelegd.

Een eerste initiatief heeft betrekking op de problematiek van de frauduleuze uitzendkantoren. Dit was al in het jaarprogramma van de commissie een prioriteit. Mevr. Tinne Rombouts, lid van de Belgische delegatie bij de Benelux Parlementaire Assemblee, werd aangeduid als rapporteur. Er werd afgesproken dat in een eerste fase zal worden onderzocht hoe groot het probleem is en hoe het werk van de assemblee complementair kan zijn aan hetgeen reeds in de schoot van de Benelux Unie gebeurt. Ook werd opgeroepen om niet enkel de uitzendkantoren, maar ook hun klanten onder de loep te nemen. De ambitie van de commissie is om tegen de plenaire vergadering van de Benelux Parlementaire Assemblee in juni 2020 met een reeks aanbevelingen en vaststellingen te komen.

Naar aanleiding van het antwoord van het Comité van ministers van de Benelux Unie op een vraag van de Parlementaire Assemblee, werd kort ingegaan op de situatie rond de erkenning van beroepskwalificaties in de Benelux. Een meer diepgaand debat is voor later gepland.

De commissie was ervan overtuigd dat het punt op de agenda over de klachten met betrekking tot grensoverschrijdende onderwijs- en studentenproblematiek, een grondige discussie vereist. Dit zal in de nabije toekomst worden georganiseerd. Uit een eerste gedachtewisseling tijdens de vergadering bleek reeds dat dit een bijzonder complex dossier is, waarbij in elke Benelux lidstaat een veelheid van bestuursniveaus betrokken zijn.