De Benelux assemblee op bezoek bij de “Baltic Assembly”

Op 28 en 29 november 2019 nam een delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee deel aan de plenaire zitting van de “Baltic Assembly” te Riga.

Mevrouw Patricia Creutz ontving aan de vooravond van de plenaire vergadering als voorzitster van de Benelux Interparlementaire Assemblee een medaille voor de steun en de promotie van regionale samenwerking in een uitgebreid Europa. Deze erkenning benadrukt ondermeer het belang en de meerwaarde van de uitwisseling van goede praktijken tussen regionale interparlementaire assemblees in Europa. Dit werd ook duidelijk tijdens het themadebat dat plaatsvond in de plenaire vergadering van de “Baltic Assembly” over thema’s als digitalisering en artificiële intelligentie: uitwisseling van informatie en goede praktijken is zeker van belang in deze context.

De samenwerking tussen de Benelux en de Baltische Staten leidde reeds tot concrete resultaten zoals de recente ondertekening van een verdrag over de wederzijdse erkenning van diploma’s. Verder wordt in maart 2020 een gemeenschappelijke verklaring over artificiële intelligentie verwacht.

De plenaire vergadering van de “Baltic Assembly” ging verder dieper in op de prioriteiten van de Baltische Staten voor 2020. Nadruk zal liggen op thema’s als de circulaire economie, de mobiliteit van werknemers, samenwerking op het vlak van veiligheid en defensie, de Europese energiemarkt, duurzame mobiliteit, gemeenschappelijke transport- en infrastructuurprojecten, uitdagingen op het vlak van klimaat enz.

Dit zijn ook thema’s zijn die de Benelux Interparlementaire Assemblee opvolgt. Vooral op het vlak van grensoverschrijdend openbaar vervoer, een gemeenschappelijke energiemarkt, de circulaire economie en de erkenning van beroepskwalificaties is de uitwisseling van informatie tussen beide assemblees nuttig.

Tenslotte werd aangekondigd dat het trilateraal overleg tussen de “Baltic Assembly”, de “Nordic Council” en de Benelux Interparlementaire Assemblee, voorzien voor het voorjaar 2020 in Riga, betrekking zal hebben op de samenwerking op het vlak van veiligheid en defensie.