Waterstofeconomie

De aanbeveling over de waterstofeconomie wordt unaniem aangenomen door de plenumvergadering op 22-23 maart 2019. Hierin wordt gepleit voor een samenhangende wetgeving en projecten op Benelux-niveau, de ondersteuning van onderzoek naar de productie van groene waterstof en de opslag van elektriciteit, de uitrol van waterstof-infrastructuur en de afbouw van subsidies die de energietransitie bemoeilijken.