Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Op vrijdag 22 maart 2019 wordt vanaf 14u30 een themadebat gehouden over het juridische kader van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Onder meer de Luxemburgse ombudspersoon Claudia Monti zal de meest voorkomende klachten van de grensarbeider oplijsten.

Vanaf 2020 wordt het openbaar vervoer gratis in Luxemburg. Christophe Reuter van het departement Mobiliteit en Openbare werken legt uit hoe dat kan.

Nog op vrijdag wordt een voorstel van aanbeveling besproken over de energietransitie en de waterstofeconomie. Hierin wordt gepleit voor een samenhangende wetgeving en projecten op Benelux-niveau, de ondersteuning van onderzoek naar de productie van groene waterstof en de opslag van elektriciteit, de uitrol van waterstof-infrastructuur en de afbouw van subsidies die de energietransitie bemoeilijken.

Op zaterdag 23 maart om 10 uur licht Jean Asselborn, de Luxemburgse minister van Buitenlandse en Europese zaken, de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux toe.

Tijdens het 2de deel van het themadebat over arbeidsmobiliteit komt de dynamische grensoverschrijdende arbeidsmarkt aan bod. De Belgische Mobiliteitsminister François Bellot neemt hieraan deel.