Geweld tegen vrouwen

Isabelle Schroeder van het Luxemburgse departement voor de Gelijkheid van kansen overliep op de commissiedag van 8 februari 2019 de juridische stand van zaken in haar land. Met de zin “Je kan het geweld tegen vrouwen pas aanpakken, wanneer je de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hebt weggewerkt” vatte mevr. Schroeder haar presentatie gebald samen. Verder verwees Isabelle Schroeder onder andere naar een project dat in Luxemburg succes kent: een educatief theatergezelschap voor de preventie van huiselijk geweld.