Politiesamenwerking en drugs

De regeringen van de Benelux-landen moeten werken aan een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de grensoverschrijdende drugsproblematiek dankzij de vermindering van het aanbod en de opvoering van het overleg tussen de gerechtelijke autoriteiten. Zo luidt een bijna unanieme aanbeveling van het Benelux-parlement, die op 16 juni 2018 in Den Haag werd aangenomen. 1 SP-parlementslid onthield zich.

De assemblee dringt aan op een snelle uitvoering van het nieuwe Benelux-Politieverdrag, dat de grensoverschrijdende opsporing en vervolging moet vergemakkelijken. Het model van politionele samenwerking moet het gerecht inspireren om tot een gecoördineerde strategie en gemeenschappelijke opsporingsacties te komen. Het parlement pleit ook voor gemeenschappelijke teams die het vermogen nagaan met het oog op de financiële ontmanteling van transnationale drugsbendes. De assemblee beveelt tot slot aan om te onderzoeken of de Etoile-acties met Frankrijk tegen het drugstoerisme kunnen worden opgevoerd.