Commissiedag een week voor de plenumvergadering

Op de commissiedag van 17 november 2017 legden de parlementsleden de laatste hand aan de voorstellen van aanbeveling die op 24 en 25 november 2017 in plenum worden behandeld in Maastricht.

Voor de aanbeveling over duurzame mobiliteit werd onder meer overeen gekomen dat er na 2030 in de Benelux geen auto’s met fossiele verbrandingsmotor mogen worden verkocht. Het uitdoofscenario voor deze wagens zou lopen tot 2050.

Weesgeneesmiddelen zijn bestemd voor ziekten die minder dan 1 op 2.000 mensen treffen. Toch wees prof. Jean-Jacques Cassiman er tijdens de hoorzitting op dat niet minder dan 8% van alle inwoners aan een van deze ziekten lijdt. De aanbeveling wordt ook verrijkt met het relaas van ervaringsdeskundige Cees Smit.

De aanbevelingen over de Fipronil-crisis en de vrijwaring van de pensioenrechten van grensarbeiders bij een verschillende pensioenleeftijd in België en Nederland werden eveneens grondig doorgenomen.