Erkenning van beroepskwalificaties

Diploma’s middelbaar, beroeps- of technisch onderwijs worden nog niet automatisch erkend in de hele Benelux. Op de conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 gaat het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling of een aanpak per beroepssector moet komen, pilootprojecten of één globale regeling.

Diploma’s hoger onderwijs worden nu al automatisch erkend in de hele Benelux. De Benelux-beschikking van het Comité van Ministers van 2015 volgde namelijk op de aanbeveling van het Benelux-parlement van 2014 over de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties.

De beroepskwalificaties (diploma’s, getuigschriften of certificaten na middelbaar, beroeps- of technisch onderwijs) vallen hier echter buiten. Daarom gaat het Benelux-parlement op een conferentie na of er één uniforme regeling moet komen, zoals voor de diploma’s hoger onderwijs, of een aanpak per beroepssector verkieslijk is. Werken we met pilootprojecten of komt er meteen één globale regeling? Is de aanpak dezelfde voor gereglementeerde als voor niet-gereglementeerde beroepen? Heeft men voldoende kennis en vertrouwen in het onderwijs, de kwaliteitszorg en de erkenningssystemen om tot een automatische erkenning over te gaan?

De conferentie vindt op 6 oktober 2017 plaats in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen.