Een delegatie van het Beneluxparlement woont de toespraak bij van de heer M. Šefčovič

Op 4 mei 2017 heeft het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden de heer M. Šefčovič, Ondervoorzitter van de Europese Commissie belast met de Energie-unie, uitgenodigd. In de plenaire zaal van de Belgische Senaat gaf de eurocommissaris een voorstelling van de projecten van de Europese Commissie op het gebied van de energie-unie.

Een delegatie van het Beneluxparlement, samengesteld uit ondervoorzitters Maya Detiège en Marcel Oberweis en de leden Patricia Creutz en Marc Hendrickx, woonde de vergadering bij.

Op EU-niveau wordt voor 2030 een bindende energie-efficiëntiedoelstelling van 30 % minder energieverbruik vooropgesteld in vergelijking met 1990. Tegen 2030 staan de hernieuwbare bronnen voor minimum 27 % in voor het energieverbruik in de EU. De Europese Commissie verwacht dat de lidstaten jaarlijks één nationaal klimaat- en energieplan en een vooruitgangsverslag uitbrengen.

De heer Oberweis, Ondervoorzitter van het Beneluxparlement en lid van de Luxemburgse Chambre des Députés, wees op de dure energiefactuur van 400 miljard euro die de EU jaarlijks betaalt aan Rusland en de oliestaten. Hernieuwbare energie moet ons minder afhankelijk maken van de leveranciers van fossiele brandstof. De Noordzee biedt tal van mogelijkheden voor de ontwikkeling van een offshore windmolenpark. Sinds 10 jaar spannen de Benelux, Frankrijk en Duitsland zich via het Pentalateraal Energieforum samen in voor een betere integratie van de energiemarkt en voorzieningszekerheid. Dit is een succesverhaal dat ook in de Staten van de Middellandse Zee kan worden opgezet op het vlak van zonne-energie. Spreker nodigt de Europese Commissie uit dergelijke initiatieven te ondersteunen.