Betere Benelux-samenwerking in strijd tegen malafide hondenhandel

In het Benelux-parlement werd dit weekend een aanbeveling gestemd over de strijd tegen de malafide handel in honden. Daarin worden de betrokken ministers van de Benelux-landen aangespoord om de samenwerking en de onderlinge informatieuitwisseling te versterken. “Een grensoverschrijdende aanpak is noodzakelijk om de illegale hondenhandel aan te pakken. De versterking van informatieuitwisseling tussen de Beneluxlanden is uiterst belangrijk om illegaal verkeer te ontdekken en te vervolgen”, stelt initiatiefneemster en Benelux-parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA).

Centraal Benelux-traceringssysteem

Het Europese beheersysteem TRACES, waarmee je de bewegingen kan volgen van verhandelde levende dieren, voldoet volgens Vermeulen niet: “Malafide hondenhandelaars onttrekken zich aan controles en vervalsen documenten.” Een recente studie in opdracht van de Europese Commissie schat dat er maandelijks 46.000 honden worden verhandeld tussen de EU-lidstaten, maar volgens TRACES ging het in 2014 slechts om 20.779 honden: een enorme discrepantie. “Daarom vragen we de Benelux-landen om een centraal systeem op te zetten dat aangeeft in welke nationale databanken een chipnummer geregistreerd is. Dat traceringssysteem moet toelaten om na te gaan uit welk land een hond afkomstig is en via welke landen hij finaal op zijn bestemming is gekomen. Daarbij kan de manier van registratie nog steeds een keuze van een land zelf blijven. Het is een kostenefficiënte maatregel, die een wezenlijk verschil kan maken in de strijd tegen illegale hondenhandel.”

Hoger op de politieke agenda

Binnen de illegale hondenhandel stellen zich meerdere en ernstige problematieken. Er is een risico op verspreiding van rabiës, er is gebrek aan dierenwelzijn, er bestaat fraude met vaccinaties, identiteitspapieren en chips en er is een gebrek aan controle of samenwerking met andere landen. Volgens het Benelux-parlement is deze aanbeveling dan ook absoluut noodzakelijk om de aanpak van deze illegale praktijken veel hoger op de politieke agenda’s te plaatsen. De aanbeveling werd unaniem goedgekeurd door het Benelux-parlement.