Benelux Parlement

Op 15 oktober 2021 organiseert het Benelux parlement een conferentie over Fake News en desinformatie in Eupen. Tijdens de conferentie zullen verschillende experten het woord nemen over volgende thema’s: De verantwoordelijkheid van de platformen De rol van de klassieke media …

Benelux Parlement: Conferentie desinformatie en fake news Read More »

Op 7 oktober 2021 nam de voorzitster van het Benelux parlement, mevrouw Patricia Creutz, deel aan een symposium “The North Sea Energy Issue and Connecting Hydrogen Valleys”. Tijdens dat symposium nemen verschillende experten het woord in het debat over de …

Deelname symposium Noordzee en energie Read More »

Op vrijdag 1 oktober 2021 hebben Voorzitster Patricia Creutz en Ondervoorzitter Gusty Graas in het Sofitel in Luxemburg de Benelux Awards en de Benelux Prijzen uitgereikt. De Benelux-award wordt uitgereikt door het Beneluxparlement, aan politici die zich op uitzonderlijke wijze …

Uitreiking van de Benelux-Awards en Benelux-Prijzen te Luxemburg Read More »

Op 1 oktober 2021 hield het Benelux parlement weer een commissiedag. De Commissie Financiën en Mobiliteit besprak de stand van zaken van de uitbreiding van de digitale vrachtbrief voor het goederenvervoer en de inzet van lange en zware vrachtwagens (ecocombi’s) …

Eco-combi’s, digitale identiteit en toekomst van Europa Read More »

Het Benelux Parlement ijvert al jaren voor de wederzijdse, automatische erkenning van de diploma’s in de Benelux landen en formuleerde hieromtrent reeds verschillende aanbevelingen. Dit werk heeft geleid tot de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie …

Benelux landen en Baltische staten erkennen automatisch mekaars diploma’s in het hoger onderwijs Read More »

Op 24 september 2021 vatte het Benelux parlement de werkzaamheden van het nieuwe parlementaire jaar aan. De verenigde commissies kwamen samen voor een hoorzitting van de heer Eric ter Hark, voorzitter van The Benelux Business Roundtable, over klimaatadaptatie en het …

Benelux parlement opnieuw aan het werk Read More »

Het Benelux Parlement organiseerde op 2 juli weer een commissiedag. In de commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport vond een hoorzitting plaats met de vertegenwoordigers van de studentenverenigingen van de drie landen over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Op het …

Studentenmobiliteit en fake news Read More »

Op 18 en 19 juni kwam het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Programma Centraal thema van deze zitting was een uitgebreid themadebat, gemodereerd door de heer Willem-Frederik Schiltz,  over het klimaat. Drie specifieke luiken …

Plenaire vergadering van 18 en 19 juni 2021 Read More »

Op 18 en 19 juni 2021 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in de schoot van het Vlaams Parlement in Brussel. Programma… Het centrale thema van de vergadering van vrijdag is de klimaatproblematiek. De werkzaamheden worden verdeeld …

Plenaire zitting van 18 en 19 juni 2021: Klimaat, duurzame landbouw en nachttreinen Read More »

De Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs al enkele jaren automatisch. Na jarenlang aandringen van het Benelux Parlement, dat hieromtrent verschillende aanbevelingen formuleerde, heeft het Comité van Ministers van de Benelux Unie op 18 mei 2015 een Beschikking aangenomen betreffende …

Automatische erkenning diploma’s hoger onderwijs : akkoord met Baltische Staten Read More »