Benelux Parlement

Het Benelux-parlement nam eensgezind de aanbeveling aan voor een betere arbeidsmobiliteit in de Benelux. Hierin wordt onder meer gepleit voor de verdere uitbouw van grensinformatiepunten, grensoverschrijdende bemiddeling en informatie op de werkvloer zelf, grensoverschrijdende stages en studentenuitwisselingen. De sociaalrechtelijke en

Centraal op de plenumvergadering van het Benelux-parlement op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 stond het themadebat over de mensenhandel en innovatieve technologie om de mensenhandelaars aan te pakken. “De technologie die mensenhandelaars misbruiken, evolueert echter zo snel dat

De Luxemburgse Justitieminister Felix Braz greep zijn aanwezigheid in het Benelux-parlement op 14 juni 2019 aan om de depenalisering “en misschien zelfs legalisering” van het recreatieve cannabisgebruik in het Luxemburgse regeerakkoord te verdedigen. “De bestaande wetgeving is enkel gericht op

“Kernenergie is ecologisch niet verantwoord”, stelde de liberale Luxemburgse premier Xavier Bettel onomwonden in zijn openingstoespraak in het Benelux-parlement op 14 juni 2019. “De tegenstelling tussen ecologie en economie is niets meer dan een cliché. De zorg om het milieu

Op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 2019 is de volgende plenaire vergadering.  Klik hier om het programma te raadplegen…

De Nordic Council vergaderde in Kopenhagen op 9 april 2019 over de gelijkheid van vrouw en man als voorwaarde voor democratie. Op de foto van l. naar r.: Christine Bogaert (secretaris-generaal), Nevin Özütok (voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid), Maya Detiège (voorzitter van

Op de Beneleux-top van 2 paril 2019 ondertekenden de eerste ministers en minister-presidenten van Noordrijn-Westfalen en van de Benelux een nieuwe verklaring, waarin onder meer de oprichting van een gemeenschappelijke politie-interventiegroep wordt vooropgesteld. Op de foto van l. naar r.:

De opnames van de plenaire vergaderingen van 22 maart en 23 maart 2019 kan u hier bekijken: Vergadering van vrijdag 22 maart 2019 om 14u30 Vergadering van zaterdag 23 maart 2019 om 10u00

De aanbeveling over de waterstofeconomie wordt unaniem aangenomen door de plenumvergadering op 22-23 maart 2019. Hierin wordt gepleit voor een samenhangende wetgeving en projecten op Benelux-niveau, de ondersteuning van onderzoek naar de productie van groene waterstof en de opslag van

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, terwijl er een ‘mismatch’ is tussen vraag en aanbod. Arbeidsmobiliteit wordt dan een deel van het antwoord, maar ligt nog veel te laag. Wat kunnen we daaraan doen, vroeg het Benelux-parlement zich af

Top