Vroegtijdig signaleringssysteem tegen terrorisme

IMG_8195Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn collega voor Justitie Koen Geens (CD&V) namen op zaterdag 18 juni 2016 deel aan het debat over de nieuwe aanbeveling van het Benelux-parlement in de strijd tegen het terrorisme.

Voor minister Geens kunnen de politionele databanken in de Benelux onderling raadpleegbaar worden. Zo kan de Benelux verder zijn pioniersrol in de Europese Unie waarmaken. Vermits terroristen vaak met contant geld werken voor relatief goedkope terreurdaden zal het doorknippen van de financiering van terreurorganisaties niet heel veel opleveren, aldus minister Geens.

Steden en gemeenten zijn volgens Bart Somers (Open VLD) prima geplaatst om de plaatselijke gemeenschappen te helpen het counter narrative tegen het radicalisme te voeden. Het strategisch communicatieteam kan daarbij helpen, voegde minister Jambon hieraan toe.

IMG_8173In de unaniem aangenomen aanbeveling van het Benelux-parlement wordt verder gepleit voor een gezamenlijk en vroegtijdig signaleringssysteem met informatie over geradicaliseerde personen en voor gezamenlijk overleg met de internetproviders. De JIT-teams die instaan voor gezamenlijke interventie, en de uitwisseling van verbindingsmagistraten en –politiemensen kunnen gemakkelijk worden uitgerold tussen België en Nederland.