Afschaffing van roaming in Benelux

​​​​​Europa slaagt er niet in de dure roaming af te schaffen. Op basis van art. 350 van het verdrag van Rome mag het Beneluxparlement opnieuw het voortouw nemen. In juni 2015 zal in een aanbeveling het eerste signaal worden gegeven. In december 2015 volgt een uitgewerkt alternatief.