Auteur: Eddy Flement

Het vrije verkeer van personen zit in het DNA zelf van de Europese Unie en dat hoort zo te blijven. Misbruik van bij voorbeeld de detacheringsrichtlijn moet echter worden bestreden. Bij een detachering worden werknemers tijdelijk door hun bedrijf tewerkgesteld …

Het Benelux-parlement is dé Europese voortrekker Read More »

Lees hier de persartikels van 1/02/2016 tot 19/03/2016: 20160321165141499

Op vrijdag 4 maart 2016 debatteren de commissies over belasting op brandstof, doorverkoop van toegangskaartjes, malafide hondenhandel, windmolens op zee, migratie, deelname aan internationale tentoonstellingen en opsporing van vermiste kinderen.

​​De commissies Buitenlandse zaken en Grensoverschrijdende samenwerking brengen op 21 maart 2016 een werkbezoek aan de haven van Rotterdam. Dit bezoek vindt plaats in het raam van hun werkzaamheden over samenwerking inzake multimodale logistiek.

Para-olympisch atlete Marieke Vervoort krijgt de Benelux-prijs. De toekenning vindt plaats op 29 februari 2016 in Wetteren bij Canisha, de vereniging voor assistentiehonden.​

​​Roel Gans van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid lijstte op 19 februari 2016 in commissie de Nederlandse maatregelen tegen sociale dumping op. Hij wees onder meer op de keten- of getrapte aansprakelijkheid bij de bestrijding van grensoverschrijdende schijnconstructies …

Nederland tegen sociale dumping Read More »

​​​​Het themadebat op de plenumvergadering van vrijdag 18 maart 2016 is gewijd aan de strijd tegen sociale dumping in de transportsector, de bouw de gezondheidszorg en de interimarbeid. Europees commissaris Marianne Thyssen, de Belgische staatssecretaris Bart Tommelein, Nicolas Deprets (FGTB) …

Marianne Thyssen over sociale dumping Read More »

Lees hier de persartikels verschenen van 19/11/2015 tot 31/01/2016: 20160201104609705

De Belgische Justitieminister Koen GEENS (CD@V) en zijn Luxemburgse collega Félix BRAZ (Déi Gréng) hebben in de commissie Justitie en Binnenlandse zaken hun samenwerking in de strijd tegen terrorisme en radicalisme toegelicht. Minister Geens wees erop dat na de financiële crisis gerealiseerd werd wat voordien onmogelijk werd …

Benelux bestrijdt terreur samen Read More »

​​​​Het Benelux-parlement wil meer samenwerking op het vlak van de bescherming van de privacy om tot een Benelux-standaard te komen die als voorbeeld zal dienen voor de Europese Unie.​