Verslagen Commissies

875-1 Migratiestromen in Europa – De aanpak van de Beneluxlanden door dhr. Somers en mevrouw Creutz 27/05/2016
873-1 Bespreking van het verslag “De reiziger in de kou” van de Nederlandse parlementaire enquêtecommissie-Fyra door dhr. Postema 27/05/2016
872-1 De strijd tegen het terrorisme, repressief luik en antiradicalisering door dhr. Roth 17/06/2016
867-1 De bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling door dhr. Kennes 27/11/2015
866-1 De problemen in het Euregionale openbaar vervoer, in het bijzonder de intercityverbinding Eindhoven-Maastricht-Luik-Brussel door dhr. Postema 13/06/2015
865-1 Mensenhandel: de positie van het slachtoffer door dhr. Kennes 12/06/2015
862-1 De plannen om in Duitsland een tolheffing in te voeren voor personenwagens door dhr. Siquet 28/11/2014
861-1 De beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de visserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven door mevrouw Vermeulen 7/11/2014
860-1 De gevolgen van de geleidelijk uitputting van de gasreservoirs in Nederland door dhr. Draps 20/06/2014
856-1 De oprichting van een Benelux-telecomzone door dhr. Lebrun 2/12/2013
855-1 De Beneluxsamenwerking inzake defensie 2/12/2013
851-1 De bedrieglijke aanwezigheid van paardenvlees in verwerkte producten door de heer Lebrun 7/06/2013
850-1 Carrouselfraude door dhr. Lebrun 6/03/2013
849-1 Hoorzitting over de Fyra V250 door dhr. Jef Van Den Bergh en dhr. Bart Tommelein 28/01/2013
847-1 De Trans-Europese vervoersnetweken (TEN-T) en de gevolgen ervan voor de Beneluxlanden door dhr. Draps 4/02/2013
844-1 Het recht op toegang van assistentiehonden door de heer Angel 7/12/2012
841-1 Fiscale en sociale fraude door dhr. Draps 4/07/2012
838-2 Het levenseinde door mevrouw Detiège 14/03/2012
837-1 De luchtverkeersleiding door dhr. Lebrun 27/02/2012
836-1 Politiesamenwerking in de Benelux door dhr. Dijkhoff 16/02/2012
835-1 Verslag over de conferentie “Bossen en Klimaat” door de heer Oberweis 9/12/2011
834-1 De nucleaire veiligheid door dhr. Siquet 8/12/2011
833-1 Studiebezoek aan het Comité van de Regio’s van 28 oktober 2011 door dhr. Siquet 23/11/2011
832-1 Fiscale Maatregelen voor Energiebesparing door dhr. Draps 20/10/2011
830-1 Hoorzitting verbetering van de spoorwegverbindingen tussen de drie Beneluxlanden door de h. Negri 6/06/2011
829-1 Het aidsbeleid in de Benelux door de h. Roegiers 14/06/2011
824-3 De problematiek van de wegbeprijzing (kilometerheffing, Eurovignet) door dhr. Draps 6/03/2013
824-1 Wegbeprijzing door de h. Lebrun 2/12/2010
823-1 Het afvalbeheer in de Benelux door de h. Oberweis 29/11/2010
822-1 Intracommunautaire BTW-fraude door de h. Weekers 16/11/2010
820-1 Studiebezoek aan Cimalux en Step door de h. Oberweis 3/09/2010
817-1 Hoorzitting over de infrastructuur van het spoorwegnetwerk door de h. Negri 9/06/2010
815-1 Overplaatsing van Belgische gedetineerden naar de Penitentiaire Inrichting Tilburg en drugsbeleid door de h. Beke 7/05/2010
813-1 Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie door de h. Roegiers 11/03/2010
812-1 Grensoverschrijdende rampenbestrijding door de h. Weekers 25/02/2010
782-3 Wegbeprijzing door de h. Draps 3/06/2010
781-3 De voedselveiligheid door dhr. Peters 12/12/2011
Top