Aanbevelingen

879-1 Aanbeveling inzake de sociale dumping 25/11/2016
878-1 Aanbeveling met betrekking tot internationale defensiesamenwerking 25/11/2016
874-1 Aanbeveling betreffende betreffende meer transparantie in de doorverkoop van toegangskaartjes en betere samenwerking in de strijd tegen de frauduleuze doorverkoop 25/11/2016
873-2 Aanbeveling met betrekking tot de besluiten die moeten worden getrokken uit het Fyra-debacle 18/06/2016
872-2 Aanbeveling met betrekking tot de strijd tegen het terrorisme 18/06/2016
869-1 Aanbeveling over de bestrijding van antibioticaresistentie bij de dieren 27/11/2015
868-1 Aanbeveling over de Beneluxsamenwerking in het kader van internationale events 27/11/2015
867-2 Aanbeveling over de bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling 27/11/2015
866-2 Aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda 13/06/2015
865-2 Aanbeveling met betrekking tot mensenhandel 13/06/2015
864-1 Aanbeveling over de Benelux-samenwerking inzake octrooien 12/12/2014
862-2 Aanbeveling betreffende de voorgenomen tolheffing op het federaal Duits grondgebied voor de eigenaars van personenvoertuigen 13/12/2014
861-2 Aanbeveling over de beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de visserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven 20/06/2014
859-1 Aanbeveling met betrekking tot de misleidende handelspraktijken jegens bedrijven en particulieren 20/06/2014
858-1 Aanbeveling over de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties in de Benelux 20/06/2014
857-1 Aanbeveling betreffende de werking van het Beneluxparlement 11/12/2013
856-2 Aanbeveling betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone 11/12/2013
855-2 Aanbevelingen betreffende de Benelux-samenwerking inzake defensie 11/12/2013
854-2 Aanbeveling over cybersecurity 21/06/2014
851-2 Aanbeveling met betrekking tot de bedrieglijke aanwezigheid van paardenvlees in verwerkte producten 17/06/2013
846-1 Aanbeveling tot behoud van een flexibele, regelmatige en betaalbare treinverbinding op de lijn Brussel – Amsterdam 21/12/2012
845-1 Aanbeveling over de sluiting van de Logistic Support Unit te Eygelshoven 21/12/2012
844-2 Aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden 21/12/2012
842-1 Aanbeveling die ertoe strekt de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen in het kader van de belastingprocedure te waarborgen 20/06/2012
841-3 Aanbeveling naar aanleiding van de in Den Haag 16/06/2012
838-3 Aanbeveling inzake het levenseinde 27/03/2012
837-2 Aanbeveling betreffende de luchtverkeersleiding 27/03/2012
835-2 Aanbeveling “Bossen en klimaat” 16/12/2011
834-2 Aanbeveling over nucleaire veiligheid 27/03/2012
833-2 Aanbeveling betreffende de grensoverschrijdende samenwerking en de synergieën tussen, enerzijds, het Beneluxparlement en het Comité van de Regio’s, en, anderzijds, tussen het Beneluxparlement en andere grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren 20/12/2011
832-2 Aanbeveling betreffende de fiscale maatregelen voor energiebesparing 20/12/2011
831-1 Aanbeveling over windenergie 18/06/2011
829-2 Aanbeveling betreffende het aids-beleid 18/06/2011
825-1 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van duurzame urbanisatie 14/12/2010
824-2 Aanbeveling betreffende de wegbeprijzing 15/12/2010
823-2 Aanbeveling met betrekking tot het beheer van afval 15/12/2010
822-2 Aanbeveling betreffende de intracommunautaire BTW-fraude 15/12/2010
819-1 Aanbeveling Nobelprijswinnaar voor de Vrede de Birmaanse opponent Aung San ssu Kyy 19/06/2010
818-1 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening 19/06/2010
817-2 Aanbeveling betreffende de spoorverbinding 19/06/2010
812-2 Aanbeveling over grensoverschrijdende rampenbestrijding 25/03/2010
801-2 Aanbeveling met betrekking tot beroepsopleiding en vestigingsvereisten 30/05/2011
801-1 Aanbeveling met betrekking tot beroepsopleiding en vestigingsvereisten 17/06/2009
794-2 Grensoverschrijdend politieel optreden 14/03/2009
793-2 Commercieel draagmoederschap en de bestraffing ervan 14/03/2009
790-1 De financiële crisis 17/12/2008
789-1 De cabotage over de weg 17/12/2008
782-4 Aanbeveling over wegbeprijzing 19/06/2010
Top