Maand: december 2018

Beste wensen!

Wij wensen u een fantastisch 2019!

Debat met parlementsleden uit EU tijdens Klimaatconferentie in Katowice

De leden van de parlementen uit de Benelux organiseren een debat met hun collega’s uit de Europese Unie tijdens de klimaatconferentie in Katowice. Het debat wordt ingeleid door: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), voorzitter van de commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en

Uitzonderingszones

Het Benelux-parlement nam op de plenumvergadering van 30 november en 1 december een aanbeveling aan over economische uitzonderingszones. Hier worden problemen opgelost die ontstaan door een verschillende regelgeving voor mensen die in een grensregio wonen.

Bestrijding van geweld tegen vrouwen

De bestrijding van geweld tegen vrouwen verdient volgens een aanbeveling meer aandacht, ook nu blijkt dat 29% van de Nederlanders geweld tegen vrouwen nog altijd aanvaardbaar vindt. Deze aanbeveling werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november en 1 december

Benelux wordt koolstofarme innovatieleider

In het debat over de energietransitie en de waterstofeconomie groeiden de standpunten naar elkaar toe over de dubbele rol van de overheid bij de uitrol van de basisinfrastructuur voor de waterstofeconomie en voor de creatie van een fair ‘level playing

Brexit

Voor de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Stef Blok (VVD) is wat de Benelux realiseert ‘minder sexy, maar wel concreet’. Dat was inderdaad het geval in de aanbeveling over de Brexit die werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november

Top