Maand: september 2018

Hoorzittingen op de commissiedag van 28 september 2018

Martin Unfried (ITEM): gegevensuitwisseling over de grenseffecten van belastingherzieningen Peter Verkoulen (ITEM): digitale Benelux Isabelle Schroeder (Luxemburg): geweld tegen vrouwen

Eerste Benelux Forum van Europees Jongerenparlement

Op het Eerste Benelux Forum van het European Youth Parliament (Brussel, 2-3 oktober 2018) worden de klimaatdoelstellingen, het geweld tegen vrouwen, de regionale samenwerking en de circulaire economie behandeld. De workshops vinden plaats bij de Benelux-unie, de plenumvergadering in de

Top