Maand: september 2017

Erkenning van beroepskwalificaties

Diploma’s middelbaar, beroeps- of technisch onderwijs worden nog niet automatisch erkend in de hele Benelux. Op de conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 gaat het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling of een aanpak per beroepssector moet komen,

Conferentie “Erkenning van beroepskwalificaties”

Op 6 oktober 2017 organiseert het Beneluxparlement een conferentie met als thema “Erkenning van beroepskwalificaties”. Klik hier voor het programma…

Commissievergaderingen

Op vrijdag 29 september 2017 komen de verschillende commissies opnieuw samen. Klik hier voor de agenda!

Top