Maand: juni 2017

Luchtvaartcontrole

De luchthaventarieven verschillen nogal van land tot land. In België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk bedragen ze 65 à 70 euro, in Duitsland 87 euro. De Belgische mobiliteitsminister François Bellot (MR) stelde voor dat de CEO’s van Belgocontrol en Analux de

Patiënten zonder grenzen

Het rapport patiënten zonder grenzen van de Benelux Unie toont aan dat er jaarlijks minstens 168.000 patiënten de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk, omwille van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorg, de

Duurzame mobiliteit

Hans Bruyninckx, topman van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen, was de keynote-spreker op het plenumdebat over duurzame mobiliteit in het Benelux-parlement op 16 juni 2017. Bruyninckx pleitte er voor een systeembenadering. Elektrisch gaan rijden is goed, maar lost het fileprobleem

Plenaire vergadering

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 zijn er opnieuw plenaire vergaderingen van het Beneluxparlement. Klik hier om het programma te downloaden.

Top