Maand: november 2015

Bescherming van de privacy

​​​​Het Benelux-parlement wil meer samenwerking op het vlak van de bescherming van de privacy om tot een Benelux-standaard te komen die als voorbeeld zal dienen voor de Europese Unie.​

Toegang voor assistentiehonden

​​Het Benelux-parlement vraagt dezelfde regels voor de toegang van assistentiehonden in de hele Benelux, ongeacht het land of de deelstaat waarin zij werden geattesteerd of waarin de instructeur die hen africhtte, werd erkend.​​​

Bestrijding van antibioticaresistentie bij dieren

Zijn zeer grote veestapel maakt de Benelux bijzonder kwetsbaar voor antibioticaresistentie. Terwijl Belgische experten voor een wettelijke basis voor de antibiotica-regeling zijn, kent  Nederland een zelfregulerend systeem waarbij met succes een spiegel over het voorschrijfgedrag wordt voorgehouden. De nieuwe aanbeveling houdt

Benelux-parlement reageert op terreurdreiging

​​Voor voorzitter Maya Detiège biedt de grensovers​​chrijdende samenwerking in de Europese Unie, maar ook in de Benelux een grote toegevoegde waarde voor de terreurbestrijding. ” De politie- en veiligheidsdiensten van de Benelux en de Europese Unie moeten hun krachten b​​​undelen en

Internationale events

​​​​​​Op de wereldtentoonstelling in Milaan was Luxemburg niet vertegenwoordigd. De Belgische en de Nederlandse paviljoenen lagen ver van elkaar verwijderd. Er zou één Benelux-paviljoen moeten komen waarin de lid- en de deelstaten het thema afzonderlijk kunnen illustreren. Dit zal ook

Press Book 29.09.2015 – 19.11.2015

Lees hier de persartikels verschenen van 29/09/2015 tot 19/11/2015: 20151119154547638

Top