Maand: september 2015

Commissiedag op 25 september 2015

Voor de vergroening van het autopark zijn flankerende maatregelen essentieel, onder andere op het gebied van de verkeersfiscaliteit. Jochen De Smet, medewerker van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom, wees ook op de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid zelf tijdens de vergadering

Gezamenlijke inspecties tegen sociale fraude en dumping in de Benelux

​​​​​België, Nederland en Luxemburg gaan gezamenlijke inspecties opzetten in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. Ook zullen de inspectiediensten van de drie landen elkaars databanken kunnen gebruiken om sociale fraude sneller te detecteren. De voorzitster van het Benelux-parlement,

Top