Maand: februari 2015

Maya Detiège over nieuw verdrag Beneluxparlement

​​Op 20 januari 2015 werd het nieuwe Verdrag over het Beneluxparlement ondertekend. In haar  programma 2015-2016 focust voorzitter Maya Detiège op de strijd tegen de mensenhandel en de sociale dumping, de betere omkadering van de grensarbeid en de volledige afschaffing

Experiment met private spoormaatschappij in Nederlands Limburg

​​​​​​​In Nederlands Limburg wordt een regionale spoorverbinding gegund aan een nieuwe spoormaatschappij. Het Beneluxparlement organiseert een hoorzitting op 6 maart 2015. Grensoverschrijdende treinverbindingen worden stiefmoederlijk behandeld in de Benelux. Dat is het geval voor de lijn Eindhoven-Maastricht-Luik-Brussel en voor de

Top